Embutits

Estàs a un click de gaudir i compartir moments de felicitat!

Política de Privacitat

L’objecte de la present Política de Privadesa és informar sobre el tractament de les dades personals que XARCUTERIES SAMA SL (d’ara endavant l’empresa) realitzarà respecte de qualsevol Usuari que navegui o accedeixi per les pàgines web (d’ara endavant ¨lloc web¨), dispositius , productes, botiga on line, xarxes socials i aplicacions, que remetin a la present política de Privadesa perquè determineu lliurement i voluntàriament si voleu facilitar a l’empresa les dades personals que us puguem requerir o puguem obtenir de vostè.

Seguint l’exigència que tenim cap als clients, XARCUTERIES SAMA SL ens comprometem a assegurar que la vostra informació personal estigui protegida i no sigui utilitzada de manera indeguda, atès que l’empresa està plenament compromesa amb el Reglament (UE) 2016/679 de Protecció de Dades (d’ara endavant RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 (d’ara endavant LOPDGDD) vigent a cada moment, sent un objectiu prioritari.

Per això, l’empresa té com a compromís els principis següents, sent la privadesa, la base en què es configuren tots els tractaments realitzats:

 • La transparència en el tractament de dades, per la qual cosa sempre que l’empresa necessiti obtenir dades personals, informarà degudament a través de la política de privadesa vigent en cada moment, incloent-hi, entre altres aspectes, les finalitats del tractament.

 • l’empresa només tractarà aquelles dades personals que siguin estrictament necessàries per prestar-li el servei que, si escau, sol·liciti.

 • l’empresa mai no utilitzarà les teves dades personals amb una finalitat diferent de la expressada en aquesta política de privadesa.

 • La no cessió a tercers de les vostres dades personals, excepte aquells proveïdors que prestin un servei a l’empresa necessari per a l’execució del servei contractat per vostè.

 • La confidencialitat de les dades personals que siguin recollides i tractades per l’empresa, garantint l’adopció de les mesures de seguretat adequades per protegir-les.

Aquesta Política de Privadesa Web podrà ser modificada per a qualsevol adaptació legal a futures novetats legislatives, en qualsevol cas, el tractament de dades personals de l’usuari serà regulat per la Política de Protecció de dades que estigués vigent en el moment de la navegació, per això que es recomana que sempre que es connecti al lloc web escaigui llegir.1.RESPONSABLE DEL TRACTAMENT


Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?


El responsable del tractament serà qui determina els mitjans i els fins del tractament de les vostres dades personals.


Ara bé, de vegades poden existir més responsables del tractament conjunts (corresponsables) en determinar conjuntament els fins i els mitjans del tractament.


Segons allò indicat els responsables del tractament respecte de les finalitats indicades en aquesta Política de Privadesa són:


Responsable del tractament de les dades personals del lloc web:


Titular: XARCUTERIES SAMA SL.

CIF:B59322941

ADREÇA:C/ CASANOVA 189, 08036 BARCELONA

CORREU ELECTRÒNIC:masfoodlovers@masfoodlovers.com

DOMINI WEB:www.masfoodlovers.com

Registre: Tom 20124, Foli 0090 Fulla 1588


Els corresponsables del tractament de les dades del comerç electrònic i gestió de productes són:


XARCUTERIES SAMA SL i


Titular: MAS GOURMETS SL.

Direcció: C/ CASANOVA 189, 08036 BARCELONA

Tel/fax: 934948356

CIF: B65468597

Registre: Tom 42298, Foli 194, Full B-402777


Per tant, els responsables del tractament de les teves dades som XARCUTERIES SAMA SL i MAS GOURMETS SL (d’ara endavant, conjuntament “Nosaltres” o “els Corresponsables del Tractament”) som corresponsables del tractament, per la qual cosa hem regulat i ens fem càrrec conjuntament de tractar i protegir les vostres dades personals.2. TIPUS DE DADES


Quin tipus de dades personals tractem de vostè?


Les úniques dades personals a què les empreses tindrà accés seran aquelles que l’Usuari faciliti voluntàriament.


En aquest sentit cal que l’Usuari conegui que, per accedir a alguns serveis oferts a través del lloc web i xarxes socials se us demanaran dades de caràcter personal i l’emplenament de formularis els camps dels quals seran obligatoris (assenyalat amb un asterisc) de tal manera que l’omissió d’algun d’ells podrà comportar la impossibilitat que puguem atendre la vostra sol·licitud, comanda, compra o no poder accedir ni utilitzar els serveis i continguts esmentats, llevat que en el mateix formulari hi hagi dades d’emplenament voluntari.


Mitjançant l’acceptació de la present Política de Privadesa l’Usuari accepta que les seves dades personals queden incorporades en un Registre d’Activitats del Tractament la titularitat i responsabilitat de les quals correspon a l’empresa amb les finalitats que s’indiquen a continuació.


Les dades personals que podran ser tractades seran les mínimes i necessàries en funció de les finalitats indicades a la Política de Privadesa vigent en cada moment, ia aquest efecte: • Dades identificatives: Nom, cognoms, data de naixement, NIF, domicili, nacionalitat i sexe.

 • Dades de contacte: correu electrònic, telèfon o mòbil.

 • Dades relatives a la compra: mitjans de pagament, facturació, els productes adquirits, data i hora de la compra, adreça de lliurament i de facturació, nom d’usuari i contrasenya, així com qualsevol comunicació mantinguda amb l’empresa referent als productes adquirits o d’interès com a assessorament prestat , incidències o reclamacions com a exercici dels seus drets de devolució/desistiment.

 • Dades de navegació: tant pel lloc web, que poden recopilar de forma automàtica un altre tipus d’informació, com pot ser: tipus de dispositiu mòbil, país de l’usuari, adreça IP, sistema operatiu del dispositiu i informació de com es fa servir l’aplicació. informació sobre el navegador utilitzat, les pàgines visitades data, localització, hora i durada de cada visita, hàbits i preferències de compra, galetes.


L’empresa no recull ni tracta les dades personals relatives a les targetes bancàries. El tractament de les transaccions és responsabilitat única del nostre proveïdor de serveis de pagament.3. MENORS D’EDAT

Els nostres productes, serveis i campanyes promocionals estan concebuts i dirigits, per a gent gran, a partir de 18 anys.

No obstant això, a causa del seu contingut, el Lloc Web pot resultar atractiu per als menors. En aquest sentit, l’empresa anima els pares a supervisar les activitats electròniques dels seus fills.

Mitjançant la web, l’empresa no demanarà, ni tractarà dades personals de menors d’edat, per la qual cosa suprimirem qualsevol dada personal introduïda per un menor que no compleixi aquesta condició.

L’empresa es reserva el dret de verificar, pels mitjans que consideri més oportuns, l’edat real de qualsevol usuari que hagi divulgat dades sota el Lloc Web i si escau denegar al referit usuari l’accés als serveis oferts i procedirà a cancel·lar-los i eliminació. No obstant això, en resultar extremadament complicat determinar l’edat real de les persones que divulguen dades al Lloc Web, si vostè descobreix que un dels seus fills ha procedit a efectuar aquesta divulgació, contacteu amb l’empresa a la següent adreça de correu electrònic masfoodlovers@masfoodlovers.com 


4. MODALITATS D’OBTENCIÓ DE DADES PERSONALS


en quin moment ia través de quins mitjans obtenim les dades personals de vostè?

Obtindrem les vostres dades personals com Usuari, mitjançant els següents canals:

 • Al lloc web en l’àmbit d’ i) registre en ¨Crear un compte¨, ja sigui com a particular o professional, ii) en realitzar una comanda en el comerç electrònic, com a particular o professional, iii) en inscriure’s a la newsletter, iv) en escriure ¨ La seva opinió o valoració sobre un producte, v) del perfeccionament d’una compra, vii) quan consulta un producte, viii) quan ompli qualsevol formulari web, de contacte o truqui telefònicament o sol·liciti que ens posem en contacte amb vostè, ix) quan exerceixi els seus drets en protecció de dades o queixa o devolució/desistiment x) en participar en enquestes i de xi) la seva activitat de navegació efectuada en aquest (per a més informació sobre el tractament de les seves dades en la navegació accedeixi a la política de cookies );


 • En qualsevol tipus de canal de venda a distància que es posa a la vostra disposició per comprar qualsevol producte de l’empresa en qualsevol moment.


 • De qualsevol interacció en fer clic a qualsevol icona o botó a la seva disposició referent a les xarxes socials. En aquest cas l’empresa no comunica ni difon cap informació de navegació ni de les dades personals amb les xarxes socials.5.FINALITAT I LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT


Quina és la finalitat amb què tractem les vostres dades personals? i Per què estem legitimats a tractar les vostres dades personals?


De conformitat amb la normativa de protecció de dades, s’informa que les vostres dades personals es recopilen per a les finalitats i sobre les bases legals que es detallen a continuació:Usos amb finalitat d’executar un contracte formalitzat amb l’usuari


Les dades personals seran tractades amb la finalitat principalment de gestionar i prestar els productes i serveis que hagis contractat amb nosaltres. Aquest tractament és imprescindible atès que, si no ho féssim, no podríem gestionar les seves sol·licituds, comandes.


Per exemple, amb l’acceptació de les condicions generals de venda.

I en concret per: • Prestar els serveis i la informació sol·licitats, oferint un assessorament especialitzat.

 • Gestionar les comandes, compres i vendes de productes.

 • Gestionar l’atenció al client.

 • Gestionar-ne el lliurament i el seguiment

 • Gestionar l’àrea privada de client

 • Realitzar la facturació i la que per obligació legal hàgim de realitzar.

 • Realitzar un control i seguiment dels serveis i productes oferts i adquirits al lloc web, a la botiga on line.

 • Tramitar els serveis dins l’accés a l’àrea del client.

 • Comunicar-vos qualsevol informació que pugui ser del vostre interès.

 • Realitzar la gestió de selecció de personal en cas d’haver enviat un currículum.

 • Gestionar les vostres dades personals per als concursos, premis, activitats i esdeveniments que organitzi en els quals participeu atenent les bases i condicions legals que s’estipulin en cada moment.


Usos amb finalitat de complir una obligació legalEstem legitimats per tractar les vostres dades quan exerceixi un dels drets que l’emparen en matèria de protecció de dades, en ser necessari per al compliment d’obligacions en matèria de protecció de dades, concretament en l’àmbit de l’atenció dels drets dels interessats , d’acord amb allò previst als articles 12 a 22 de l’esmentat Reglament i articles 12 a 18 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.


També estem legitimats en el tractament de les vostres dades personals per obligació legal en relació amb:


 • La responsabilitat pel producte o la garantia, així com les obligacions de naturalesa fiscal, social o de consum.

 • Les obligacions de caràcter fiscal, social o de consum.Usos amb finalitat d’interès legítim


Tret que ens hagi dit, o ens digui el contrari, us remetrem actualitzacions i informació sobre productes o serveis similars als que ja hagi adquirit. En aquest cas, l’interès legítim es basa en mantenir-te informat i actualitzat sobre productes o serveis que puguin ser interessants.


D’altra banda, i atenent la relació existeix amb vostè, als efectes de gestió interna es procedirà al tractament de les vostres dades amb la finalitat de realitzar enquestes i tramitar les reclamacions i queixes segons la normativa de qualitat existent. L’interès legítim en aquest cas seria millorar l’eficiència i la productivitat de l’activitat del’empresa.


Per a la defensa judicial respecte de possibles litigis amb lusuari.

 


Usos basats en el vostre consentimentEl tractament de les vostres dades requerirà el consentiment per al cas de no ser client i poder enviar-vos comunicacions comercials relacionades amb diferents productes i serveis per qualsevol via, inclosa l’electrònica, del’empresa.

El consentiment per al tractament de les seves dades amb les finalitats descrites en aquest apartat s’entendrà prestat a través del marcatge de les caselles corresponents disposades a aquest efecte al formulari web.


S’informa que el vostre consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment segons el que estableix l’exercici dels vostres drets.


6. COMUNICACIÓ DE LES DADES I TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL DE DADES


A qui comuniquem o cedim les vostres dades personals?Us informem que les vostres dades no seran cedides a tercers llevat que fos necessari per als següents supòsits.Comunicació de les dades per una obligació legalQuan ho autoritzi una norma i, en particular, quan hi concorri un dels supòsits següents: a) El tractament o la comunicació tinguin per objecte la satisfacció d’un interès legítim del responsable del tractament o del cessionari emparat per aquesta norma; b) El tractament o la comunicació de les dades siguin necessàries perquè el responsable del tractament compleixi un deure que li imposi aquesta norma.Comunicació de les dades per complir una obligació contractual


L’empresa compartirà les vostres dades personals únicament amb tercers proveïdors de serveis, amb els quals tindrà subscrit un contracte d’encarregat del tractament, per poder realitzar certes funcions i/o activitats necessàries per complir les obligacions assumides amb vostè, respecte de les finalitats descrites anteriorment , com, per exemple:


 • Executar les comandes de productes i serveis

 • Proveïdors de transport i entrega, per enviar i rebre els productes (transports).

 • Proveïdors de serveis informàtics, correus electrònics.

 • Proveïdors de serveis de màrqueting Accions comercials.

 • Proveïdors de serveis de pagament.

 • Gestionar compres i vendes de productes.

 • Proveïdors de serveis tècnics.

 • Proveïdors de servei de hosting i allotjament.

 • Proveïdors de serveis administratius, empreses de comptabilitat i experts comptables, bufets d’advocats, empreses d’auditoria, experts.


Aquests tercers proveïdors de serveis tenen accés a la informació personal necessària per fer les seves funcions, però no poden utilitzar-la per a altres fins. A més, hauran de tractar la informació personal de conformitat amb aquesta Política de Privadesa, la legislació aplicable en matèria de protecció de dades i el que estableix el contracte d’encarregat del tractament subscrit amb elles.


Algunes d’aquests tercers proveïdors són empreses que com a Venedors posen els seus productes a la venda al Marketplace, on les teves dades es compartiran per tal de completar la comanda realitzada.Transferència Internacional de DadesL’empresa no farà cap transferència internacional de dades.


Ara bé, en cas que alguns dels proveïdors de l’empresa necessaris per al compliment, control i gestió de la relació existent amb vostè respecte del servei o producte contractat estiguin ubicats en territoris situats fora de l’Espai Econòmic Europeu (els països de la Unió Europea més Liechtenstein, Islàndia i Noruega), l’empresa es compromet a proporcionar les garanties adequades per protegir les dades personals, de conformitat amb l’article 46 del RGPD, utilitzant, principalment, les Clàusules Contractuals Tipus aprovades per la Comissió Europea.


7. QUALITAT DE LES DADES


La veracitat de les vostres dades és important i han d’estar actualitzades.

L’Usuari web i el destinatari dels serveis proporcionats serà l’únic responsable de la veracitat i exactitud de les dades aportades, actuant l’empresa de bona fe com a mer prestador del servei. Per tant, és important que les dades facilitades siguin certes, veraces i lícites, reservant-se l’empresa el dret d’excloure dels serveis aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici que es puguin iniciar accions legals, comprometent-vos a informar dels canvis que les vostres dades personals puguin patir, a fi que l’empresa tingui actualitzades en tot moment les mateixes.8. CONSERVACIÓ DE LES DADES


Durant quant de temps podem conservar les vostres dades personals?

L’empresa ha de conservar les dades personals proporcionades el temps que sigui necessari mentre duri la relació negocial o el servei que es presti ia efectes comercials mentre no mostri la seva oposició, supressió o limitació si escau. En qualsevol cas, per determinar els períodes de conservació de dades, l’empresa preveu les lleis locals, les obligacions contractuals i les expectatives i els requisits dels nostres clients. En el moment en què vostè exerceixi el seu dret de supressió, oposició, limitació corresponent o quan considerem que ja no és necessari el tractament de les seves dades, procedirem en el cas que sigui possible a la seva eliminació o destrucció de manera segura tret que sigui necessària la seva conservació per establir-ho alguna disposició legal, hi hagi un procediment pre contenciós o contenciós, i/o sigui necessari per respondre a les responsabilitats dimanants de la relació existent amb vostè.9. XARXES SOCIALS


També s’informa als usuaris que l’empresa ha creat un perfil a les xarxes socials, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.


En unir-se a la nostra pàgina, ens dona el seu consentiment per al tractament d’aquelles dades personals publicades al seu perfil per la qual cosa l’empresa realitzarà les accions següents:


 • Accés a informació de perfil públic.

 • Publicació al perfil de l’usuari de tota la informació ja publicada a la pàgina de l’empresa

 • Envia missatges personals i individuals a través dels canals de les xarxes socials.

 • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicarà al perfil de l’usuari.


Els usuaris sempre poden controlar les connexions, eliminar el contingut que ja no els interessa i restringir amb qui comparteixen les connexions. Per fer-ho, heu d’accedir a la vostra configuració de privadesa. Per això es recomana que l’Usuari accedeixi en tot moment a les Polítiques de Privadesa de les xarxes socials, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privadesa.

Per a més informació sobre les xarxes socials podeu accedir a la Política de Privadesa en Xarxes Socials.10. ÚS DE COOKIES


La navegació pel Lloc Web, les xarxes socials o les nostres aplicacions mòbils suposarà que tractem les vostres dades personals per personalitzar la vostra experiència i recordar-vos els nostres productes, serveis i esdeveniments relacionats amb l’empresa.Per aquest motiu s’utilitzen les galetes que per a més informació podreu adreçar-vos a la Política de galetes.


11. RESPONSABILITAT PROACTIVA


L’empresa portarà un Registre d’Activitats de Tractament amb la informació respecte del tractament de les dades que faci en el marc de la seva activitat i que estarà permanentment actualitzat.


Pel que fa a la seguretat i la protecció, us informem que les vostres dades seran tractades amb els mitjans tècnics, el nivell de seguretat i el grau de protecció que legalment s’exigeixi per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del Lloc Web, i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i el deure de secret.


L’empresa utilitza certificats SSL estàndard (Secure Sockets Layer) a totes les pàgines web que requereixen la introducció de dades personals.

D’altra banda, s’informa a l’Usuari que, en crear un compte com a Particular o Professional, haurà d’introduir un nom d’usuari i una contrasenya, que haurà de protegir-los sense que els reveli ningú.

L’empresa mai no us demanarà el vostre nom d’usuari, contrasenya o dades bancàries per correu electrònic, SMS o mitjans no oficials.

Finalment, L’Empresa garanteix la seguretat dels pagaments en línia.


12. EXERCICI DE DRETS I CONSULTES

Quins són els Drets?Els Drets que Vostè pot exercir en relació amb les seves dades personals són:

Dret d’accés

Dret a conèixer quines dades teves estem tractant

Dret de revocament de consentiment

Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment quan ens hagis donat autorització per tractar les teves dades sense que això afecti la legalitat del tractament efectuat abans de la retirada.

Dret de rectificació

Dret que rectifiquem o completem les teves dades si aquestes són inexactes

Dret d’oposició

Dret a oposar-te a aquells tractaments basats en interès legítim

Dret de supressió

Dret que eliminem les teves dades quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides

Dret de limitació

Dret que limitem el tractament de les teves dades (en determinats supòsits, expressament previstos a la normativa)

Dret de portabilitat

Dret que et lliurem les teves dades (dades tractades per a l’execució dels productes i serveis i dades que tractem amb el teu consentiment) perquè puguis transmetre’ls a un altre responsable.Referits drets podrà exercitar-los dirigint-se per escrit a:


Especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, vostè té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat nacional de control. A aquests efectes, s’ha d’adreçar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades: C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid.